ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικός κλοιός με… φόντο τα POS – Τι πρέπει να κάνουν από σήμερα οι επιχειρήσεις

Ηλεκτρονικός κλοιός από την ΑΑΔΕ με… φόντο τα POS εσωτερικού και εξωτερικού προκειμένου να περιορίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών που εκκαθαρίζουν συναλλαγές, οι οποίες εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής θα πρέπει σήμερα, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν στην πρώτη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ για την καταγραφή τερματικών PΟS.

Υπενθυμίζεται πως ενεργό POS θεωρείται αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Πάντως στις 29 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη ενημέρωση στις επιχειρήσεις για το ηλεκτρονικό μητρώο που θα συσταθεί αυτόματα με βάση τις πληροφορίες που θα στείλουν οι Πάροχοι.

Δηλαδή από τις 29 Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για τα ενεργά POS που έχουν δηλωθεί γι’ αυτές στο Μητρώο POS από τους Παρόχους. Επίσης επισημαίνεται πως οι υπόχρεες για να εισέλθουν στο Μητρώο θα πρέπει να ακολουθήσουν τη παρακάτω διαδικασία:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα της myAADE (myaade.gov.gr)
Μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Στοιχεία Επιχείρησης
Παράλληλα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν από τις 11 Οκτωβρίου 2023 έως τις 30 του ίδιου μήνα δήλωση για την τυχόν διόρθωση της εικόνας των ενεργών POS που έχουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Εφεξής υποχρεούνται οι παραπάνω από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα να υποβάλλουν δήλωση για τις τροποποιήσεις του προηγούμενου μήνα, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν τις έχουν δηλώσει οι Πάροχοι αλλά και την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Το Μητρώο
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις -χρήστες των POS θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων, καθώς μέσω του Μητρώου, κάθε «μηχανάκι» στην αγορά θα έχει «ονοματεπώνυμο» με πλήρη στοιχεία των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, από ΑΦΜ και επωνυμία έως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του POS και τον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται.

Διευκρινίζεται δε πως από αυτό δεν εξαιρούνται τα «διεθνή» POS. Δηλαδή μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να δηλωθούν θα είναι η Επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών αλλοδαπής.

Σε αυτό το στάδιο δημιουργείται ένας πλήρης φάκελος των επαγγελματιών -χρηστών των POS που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να μπορεί να ενημερώνεται η ΑΑΔΕ για κάθε POS μαζί με τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατευθύνονται οι εισπράξεις.

Με αυτόν τρόπο οι “ράμπο” της ΑΑΔΕ θα γνωρίζουν πριν ελέγξουν τις επιχειρήσεις- τον αριθμό των τερματικών POS που αυτές έχουν στην κατοχή τους αλλά και ποια θα είναι δηλωμένα και ποια χρησιμοποιούνται νόμιμα ή παράνομα καθώς τα στοιχεία θα βρίσκονται στην οθόνη του υπολογιστή τους.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ για τα ενεργά POS των επιχειρήσεων
Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα, μέσω διεπαφής (API) κάθε 10 ήμερο όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ:

Από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής
Από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.
Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.

Για το διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2023.

Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.

Για το διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και τις 5 Οκτωβρίου 2023.

Οι ημερομηνίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχους Μέσων Πληρωμών λαμβάνει χώρα:

Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.
Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Τι αλλάζει από το 2024 στα πληκτρολόγια των POS
Νέα δεδομένα από το 2024 για τα πληκτρολόγια των POS των επιχειρήσεων. Από τους πρώτους μήνες του 2024 τα πληκτρολόγια των POS θα κλειδώνουν και θα ανοίγουν μόνο εφόσον εκδοθεί μια και μοναδική απόδειξη. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει πρώτα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση POS – ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων.

Πάντως μέχρι το τέλος του 2023 το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να ψηφίσει και διάταξη για την υποχρεωτική εγκατάσταση POS σχεδόν σε ολόκληρη την αγορά με ελάχιστες ωστόσο εξαιρέσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook