ΑΑΔΕ: Έρχονται οι αυτόματες κατασχέσεις – Ποιους θα αφορούν και πώς θα γίνονται

Με αυτόματες κατασχέσεις απειλούνται 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι από την ΑΑΔΕ. Μάλιστα το νέο εισπρακτικό κέντρο Aττικής της ΑΑΔΕ (ΚΕΒΕΙΣ) θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου και στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν οι πολίτες που δεν εκμεταλλεύτηκαν την πρόσφατη ευκαιρία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Στο νέο κέντρο, μεταφέρονται αρμοδιότητες των Τμημάτων Εσόδων και Δικαστικού & Νομικής Υποστήριξης των ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, Γλυφάδας, ΙΒ’ Αθηνών και Ελευσίνας.

Σημειώνεται δε πως συνολικά 4,18 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία και από αυτούς σε 1.455.216 έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ( όπως πλειστηριασμοί, κατάσχεση κινητών αξιών και ακινήτων).

Πώς θα λειτουργήσει ο εισπρακτικός μηχανισμός
Ο εισπρακτικός μηχανισμός θα έχει πρόσβαση σε κάθε ΑΦΜ σε όλα τα δεδομένα που αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ: το Taxis, το Taxisnet, το ICISnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, Χρηματιστήριο, Εργάνη, ΓΕΜΗ κ.ά.).

Επίσης επισημαίνεται πως τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που μπορούν να ληφθούν ή έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της είσπραξης των χρεών του φορολογούμενου θα παρατίθενται στον ψηφιακό φάκελο του οφειλέτη. Πέραν του οφειλέτη θα παρακολουθούνται και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι με την οφειλή (συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι, συσχετιζόμενες επιχειρήσεις, διασυνδεδεμένοι όμιλοι, όπως και οι απορροφήσεις-συγχωνεύσεις).

Το νέο εισπρακτικό κέντρο Aττικής

Το νέο εισπρακτικό κέντρο Αττικής θα έχει αρκετές αρμοδιότητες. Αναλυτικά σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ μερικές από αυτές θα είναι οι εξής:

Θα επιβάλλονται αναγκαστικά, διασφαλιστικά και λοιπά μέτρα από το δημόσιο για την αποπληρωμή των «κόκκινων χρεών».
Θα ελέγχει, θα επαληθεύει και θα διασταυρώνει στοιχεία φορολογουμένων.
Θα κατηγοριοποιεί τους οφειλέτες με βάση το ύψος του χρέους τους και θα εντοπίζει ανά γεωγραφική περιοχή με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στίγμα για τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες που αλλάζουν συχνά διεύθυνση κατοικίας, εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα.
Θα παρακολουθεί αυτόματα την πορεία και την εξέλιξη της «κόκκινης οφειλής».
Θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται αιτήματα για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.
Θα ελέγχει και θα συντάσσει εκθέσεις χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
Θα εισπράττει τα δημόσια έσοδα.
Θα βεβαιώνει ή θα καταχωρεί τα στοιχεία των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, θα καταχωρεί τις εισπράξεις , τις επιστροφές και τις διαγραφές, θα τηρεί τα λοιπά βιβλία του Τμήματος Εσόδων, θα τακτοποιεί τις υπερ-εισπράξεις και θα τηρεί την λογιστική.
Θα διαχειρίζεται και θα παρακολουθεί τη διαδικασία των εισπράξεων που γίνονται μέσω των φορέων είσπραξης.
Θα διαχειρίζεται και θα παρακολουθεί τη διαδικασία των επιστροφών φόρου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook