ΑΒ Βασιλόπουλος: Κατέγραψε ζημίες 2,47 εκατ ευρώ αλλά στοχεύει σε επενδύσεις 181 εκ. ευρώ ανοίγοντας 198 νέα καταστήματα

Από την καταγραφή κερδών της τάξης των 30,728 εκατομμυρίων ευρώ το 2021 πέρασε σε καθαρές ζημίες ύψους 2,476 εκατ. ευρώ το 2022 η αλυσίδα των σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize. Η πτώση αυτή μάλιστα καταγράφηκε παρά την αύξηση του τζίρου, έστω και οριακή, στα 1,980 δισεκατομμύρια ευρώ, από 1,965 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2021.

Παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη της αλυσίδας κατέγραψαν μείωση στα 20,143 εκατ. ευρώ από 66,727 εκατ. ευρώ το 2021 ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,098 εκατ. ευρώ από κέρδη 42,972 εκατ. ευρώ. Η δε ανάπτυξη ήταν μόλις 0,76% όταν η αγορά συνολικά διένυσε ένα ράλι ανόδου 5,8% και το περιθώριο μεικτού κέρδους κατήλθε σε 25,97% το 2022 από 27,35% το 2021, ενώ το ύψος των επενδύσεων ανήλθε σε 65,4 εκατ. ευρώ και διατέθηκε για την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου πωλήσεων, μέσω οργανικής ανάπτυξης και για την ανακαίνιση των καταστημάτων.

Άξιο μνείας είναι επίσης το γεγονός ότι από 14.774 άτομα που απασχολούνταν στα υποκαταστήματα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος 2021, το προσωπικό μειώθηκε στα 13.896 άτομα το 2022, δηλαδή αποχώρησαν, συνταξιοδοτήθηκαν ή απολύθηκαν 878 άτομα.

Όπως αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2022, η απώλεια της κερδοφορίας οφείλεται συγκεκριμένα στους εξής εξωγενείς παράγοντες:

– Η σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας (μετά τις κρατικές επιδοτήσεις) επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα της χρήσης κατά 24 εκατ. ευρώ.

– Οι αντίστοιχες πληθωριστικές αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα – καύσιμα και μεταφορές – επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα κατά 9 εκατ. ευρώ.

– Η συμμετοχή στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», με πάνω από 70 προϊόντα, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα κατά 1 εκατ. ευρώ.

– Η τήρηση της νομοθεσίας περί «Περιστολής αθέμιτης κερδοφορίας & προστασίας περιθωρίου κέρδους», επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα κατά 9 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η εντός της χρήσεως εφαρμογή του Νόμου ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις», είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ημερών πίστωσης των προμηθευτών κατά 16,3 ημέρες (-14%) το οποίο χρηματοοικονομικά μεταφράζεται στην απώλεια περίπου 80 εκατ. ευρώ σε λειτουργικές ταμιακές ροές και την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού κατά 50 εκατ. ευρώ.

Σε συνάντηση που είχε ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας με τους δημοσιογράφους σήμερα στο Μικρολίμανο, αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και στην στήριξη που παρείχε η επιχείρηση στην ελληνική οικονομία. «Συνολικά επιστρέψαμε στην ελληνική οικονομία 175 εκατομμύρια ευρώ από φορολογία και εισφορές το 2022» όπως τόνισε χαρακτηριστικά και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά προς την κοινωνία. Το περασμένο έτος η αλυσίδα σούπερ μάρκετ έδωσε 4.000.000 ευρώ σε δωρεές, παρείχε 9,1 εκατομμύρια γεύματα μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», 80.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές μέσω του προγράμματος «ΔΙΑτροφή» και γιόρτασε τα 13 χρόνια εθελοντισμού.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα ανέφερε πως θα συνεχιστούν να πωλούνται προϊόντα χαμηλής τιμής με στόχο αυτά να ξεπεράσουν τα 1.500 την επόμενη τριετία, ενώ επιδιώκει το 47,5% των πωλήσεων στην ΑΒ να γίνεται μέσω προωθητικών ενεργειών έναντι 40,9% που καταγράφεται συνολικά στην αγορά. Στα επόμενα βήματα συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων η καταβολή μισθών στους υπαλλήλους άνω του κατώτατου, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η παροχή μπόνους κάθε μήνα ύψους 50 ευρώ για αγορές και 7% έκπτωση σε όποια αγορά κάνουν οι εργαζόμενοι από τα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας, η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε όλους τους εργαζόμενους και η συνεχής εκπαίδευση.

Παράλληλα ο όμιλος στοχεύει στην μείωση κατά 50% της σπατάλης τροφίμων και πλαστικών μέχρι το 2025, στην εκπομπή μηδενικών ρύπων αερίων μέχρι το 2050, στη στήριξη της μεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου franchise και το άνοιγμα 198 νέων καταστημάτων την τριετία 2023 – 2025 (16 εταιρικών και 182 franchise), μια επένδυση ύψους 181 εκ. ευρώ. Μάλιστα το πιο πρόσφατο κατάστημα λειτουργεί πλέον στο Μαρούσι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook