Τριετίες: Κερδισμένοι και χαμένοι του «ξεπαγώματος» της προϋπηρεσίας

Μπορεί οι τριετίες να επανήλθαν από την 1η Ιανουαρίου 2024, μετά το «πάγωμά» τους από τον Φεβρουάριο του 2012 έως και τον Δεκέμβριο του 2023, όμως τελικά ποιοι είναι οι εργαζόμενοι που θα ωφεληθούν από το νέο μέτρο αύξησης των μισθών;

Το πρώτο δεδομένο είναι ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη του σχετικού νόμου δεν μετράνε ως προϋπηρεσία οι 3ετίες που συμπληρώθηκαν από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Με άλλα λόγια, όσοι συμπλήρωσαν «γεμάτη» προϋπηρεσία ακόμη και 3 τριετιών εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος είναι σα να μην έχουν καταγράψει ούτε μία ημέρα προϋπηρεσίας.

Το δεύτερο είναι ότι αναπροσαρμογή των αποδοχών τους μέσω των τριετιών δεν θα δουν ούτε εκείνοι που έχουν μερικά ευρώ υψηλότερο μισθό από το ποσό που ορίζεται ως κατώτατος.

Οι «κερδισμένοι» από το «ξεπάγωμα» των τριετιών δεν είναι άλλοι από εκείνους που ήδη είχαν κατοχυρώσει κάποια χρόνια προϋπηρεσίας έως τα μέσα Φεβρουαρίου του 2012 και συνεχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως ότου φτάσουν τα ανώτερα όρια των τριετιών.

Nέες προσλήψεις
«Κερδισμένοι» είναι και οι «νέοι» στην αγορά εργασίας και κυρίως όσοι θα αρχίσουν να εργάζονται από την τρέχουσα χρονιά, καθώς από εκεί και πέρα κάθε ημέρα θα μετρά στην προϋπηρεσία τους για τις όποιες προσαυξήσεις λάβουν στον μισθό τους με την πάροδο των ετών.

Το «ξεπάγωμα» των 3ετιών αφορά σε όσους αμείβονται στα όρια του κατώτατου μισθού και σε όσους αμείβονται με ΣΣΕ που προβλέπουν επιδόματα προϋπηρεσίας

Δεν αφορά όμως σε όσους έχουν ατομική συμφωνία με μισθό ανώτερο του κατώτατου και ρήτρα στην ατομική σύμβαση εργασίας περί συμψηφισμού: Έτσι, οι όποιες αλλαγές δεν αγγίζουν όσους υπερβαίνουν τα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια.

Συλλογικές συμβάσεις που είναι σε ισχύ και προβλέπουν τριετίες ή άλλα επιδόματα προϋπηρεσίας, από 1η Ιανουαρίου της νέας χρονιάς θα εξελίσσονται κανονικά χωρίς νέα υπογραφή. Ανώτατο όριο οι 3 τριετίες για όσους αμείβονται με τον κατώτατο και ότι προβλέπεται στην εν ισχύ ΣΣΕ για τους υπόλοιπους.

Για την προϋπηρεσία μετρά η οποιαδήποτε ειδικότητα είχαν στο παρελθόν για όσους αμείβονται με τον κατώτατο, για όσους δε αμείβονται με ΣΣΕ μετρά η προϋπηρεσία σε συναφή ειδικότητα και μόνον αυτή.

Κάθε νέα πρόσληψη θα λαμβάνει υπόψη προϋπηρεσία έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και από 1η Ιανουαρίου 2024.

Ακολουθήστε μας στο Facebook