Αναμεταδίδουμε Καθημερινά την πρωινή ζώνη του Focus Fm από Δευτέρα έως Παρασκευή 06:00 π.μ με 12:00 π.μ